Hvordan gjennomføres etterisoleringen
i gamle hus?

I.  Innblåsing av Glava blåseull i yttervegg
I. Innblåsing av Glava blåseull i yttervegg
II. Glava Blåseull blåses inn i ytterveggens tomme hulrom
II. Glava Blåseull blåses inn i ytterveggens tomme hulrom
III. Så tettes hullet med en treplugg som limes til panelen.
III. Så tettes hullet med en treplugg som limes til panelen.

Innblåsing av Glava blåseull i yttervegg

  1. Først bores hull i det eksisterende panelet.
  2. Glava Blåseull blåses inn i ytterveggens tomme hulrom og fyller disse helt opp.
  3. Etter at hulrommet er fylt med isolasjon, tettes hullet med en treplugg som limes til panelen. Trepluggen kan settes på samme nivå som panelet for direkte maling/beising, men da vil pluggen vises dersom man ser godt etter. Alternativt er det å sette pluggen litt innenfor overflaten på panelet slik at pluggen kan sparkles og flekkes over med maling.

For å få et skriftlig tilbud på etterisolering, ta kontakt!


For mer informasjon om energiberegning og produkter
gå til Glava.

Vingrom Bygg AS
Torpavegen 24
2607 Vingrom

Telefon: 61 05 43 80
Mobil: 99 55 02 66
Mobil: 90 89 45 44