Isolering ved innblåsing

Vi isolerer nye og gamle hus med Glava blåseull! Dette gjøres ved at opprevet mineralull blåses med trykkluft, inn i bygningsdelen som ønskes etterisolert. Vårt arbeidsområde er i hovedsak Oppland og deler av Hedemark.

Les om blåseisolering her

Se etter er om det finnes isolasjon i den bygningsdelen du ønsker å få isolert.

Er det isolasjon av noen art i bygningsdelen vanskeliggjør det isolasjonsarbeidet, og minimumstykkelse på hulrommet kan aldri være mindre enn 7cm. Er hulrommet mindre vil ikke isoleringen være vellykket, og en vil ikke dra nytte av det fyringsøkonomisk. Dette gjelder imidlertid ikke på åpne, kalde og ventilerte loft. Der er det fullt mulig å tilleggsisolere på eksisterende isolasjon. I denne forbindelse er det viktig å legge merke til at en ikke stenger for ventilasjonen fra gesims inn på loftet. Dette kan forårsake kondens og ising fra yttertaket.

Det er ikke bare gamle hus som kan dra nytte av denne måten og isolere på. Det har blitt mer og mer vanlig å isolere med blåseull, spesielt på loft i større bygg, men også lukkedekonstruksjoner som bjelkelag, skråtak og vegger. Med de nye kravene til isolasjonstykkelse er det enklere å isolere ved hjelp av innblåsing. Samtidig er det mer og mer vanlig med tekniske innstallasjoner på loft, og det er enklere og man får et bedre resultat med innblåsing av Glava.


Produkter relatert til innblåsing